บริการสระว่ายน้ำตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. สวมชุดว่ายน้ำค่ะ

                 ห้องพักที่ไม่ติดสระว่ายน้ำ                                                         (ไม่รวมค่าบริการสระ สามารถเพิ่มบริการได้ค่ะ)

อัตราค่าบริการสระผู้ใหญ่ 150บ.  เด็ก100 บ.ค่ะ

***เด็กต้องมีผปค.ดูแลขณะลงสระทุกครั้ง***
***ขอความกรุณาสวมชุดว่ายน้ำ***

Visitors: 332,232