บริการสระว่ายน้ำตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น.

                 ห้องพักที่ไม่ติดสระว่ายน้ำ                                                         (ไม่รวมค่าบริการสระ สามารถเพิ่มบริการได้ค่ะ)

อัตราค่าบริการห้องละ 200 บ. / 2 ท่าน (เด็กใช้บริการฟรีค่ะ)

***เด็กต้องมีผปค.ดูแลขณะลงสระทุกครั้ง***
***ขอความกรุณาสวมชุดว่ายน้ำ***

Visitors: 278,115